Z P R A V O D A J     Z Š     M E N D Í K Ů

 


Domů
Výsledky soutěží
Archiv článků
Fotogalerie
Kontakty
Návštěvní kniha
Odkazy
 

Počet přístupů:


 

Pouť na Říp...
...aneb pohled do kraje, který zastavil kroky našeho praotce…
7. května 2005 čekala mnoho žáků, učitelů, rodičů i prarodičů ZŠ Mendíků v Praze 4 mimořádná událost - první společný výstup na památnou horu Říp...více

 
Cesta časem (Markéta Zavadilová)
Paní učitelka dějepisu naplánovala pro 7. třídy ze školy Mendíků exkurzi na téma středověk do Mladé Boleslavi...více

 

Na Řípu
7.5. se někteří naši žáci a někteří naši rodičové a některé naše babičky a někteří naši dědečkové zúčastnili výstupu na horu Říp... více

 

Vážení rodiče,
prohledněte, prosím, dětem opět vlasy. U některých žáků ve škole se opět objevily vši.
 
Charita našich žáků
Žáci ZŠ Mendíků nezapomněli na své vrstevníky na Srí Lance, postižené ničivou vlnou tsunami. Na účet Správní rady Nadace Adra zaslali 17 328,-Kč.
Všechny třídy se zúčastnily mimořádné peněžní sbírky a škola věnovala také výtěžek ze sběru papíru. Finanční dary budou použity k obnově budov a školních zařízení.
Mgr. Věra Vaňková
 
Dějepisný seminář v ZŠ Mendíků
(
Jelínková Veronika 8.B  Frajerová Michaela 8.B)
Ve středu 16.2. jsme se vydali s naším dějepisným seminářem do památníku na Vítkově.... více

 
Zkoušky nanečisto
Organizujeme zdarma pro žáky 5. a 7.tříd zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky.

Termíny konání:
23.března a 6.dubna 2005

Harmonogram zkoušek:
14.00hod. – 14.45hod. matematika
15.00hod. – 15.45hod. český jazyk

S sebou: psací potřeby, rýsovací pomůcky, přezutí, nadepsaná obálka se známkou

Bližší informace: www.zsmendiku.cz
 

Pište
Požádali jsme učitele všech tříd, aby po konání různých školních či mimoškolních akcí pověřili žáky napsáním textu o těchto akcích. Bohužel se nám moc příspěvků nedostalo, a proto působí tyto stránky staticky. Velké diskuzní fórum jsme také pro nezájem zrušili.
Dále jsme věřili, že školní parlament bude vydávat také letos časopis a my zde budeme uveřejňovat zajímavé články z něj. Bohužel ani tento plán se nevydařil. Máte-li zájem a co říct k naší škole, napište... Jinak se tento zpravodaj stane pouze výsledkovou stránkou sběru...
 
Karneval
Školní družina zorganizovala 16. února karneval pro naše menší žáčky a pro děti ze školky. Sice je již týden po masopustu a probíhá období postní, ale radost dětí byla velká.
 
Charitativní sběr papíru
Žáci školy se na parlamentu s paní ředitelkou rozhodli, že výtěžek následujícího bleskového sběru papíru bude věnován na pomoc postiženým v jihovýchodní Asii.
Sběr proběhne 25. ledna 2005 ráno. Přineste tedy co nejvíce sběru a přispějte tak na potřebné....
 
Prosinec ve škole
Uplynulý měsíc byl skutečně nabytý mnoha akcemi. Kromě úspěšné celoškolní besídky, zahráli žáčci třetí B na Petříně představení Mach a Šebestová v betlémě.
Mnohé třídy se zúčastnili tematických divadelních představení.
Závěrečný den 22. prosince prožila každá třída svůj třídní štědrý den...

Mikuláš v naší škole
6. prosince navštívil naší školu z nebeských výšin svatý Mikuláš se svým doprovodem. Jelikož toho měl letost dost na práci a jelikož v neděli jsme ve škole nebyli, přišel až dnes....

více

Máte doma hračky, s kterými si už nehrajete?
Udělejte dobrý skutek – nepoškozené a čisté hračky můžeme věnovat dětem z diakonie ve středisku Zvonek a dobročinnému obchodu Sue Ryder.
Během listopadu a začátku prosince můžete hračky nosit do kabinetu číslo 6 paní učitelce Matulíkové. Společně je před Vánocemi předáme. Chceme tak smysluplně "využít" období Adventu (ten letos začíná v neděli 28. listopadu - 1. neděle adventní).  
 
Veletržní palác - Příběh čáry
Národní galerie umožňuje realizovat programy, které vedou k novému způsobu vnímání a prožití obsahu učiva. Žáci 5.A přijali pozvání do "zajímavé" kavárny

více


Co chtějí naše děti...

21.10. Na naší škole se každý měsíc pravidelně schází Školní parlament, jehož členy jsou zástupci jednotlivých tříd. Společně s paní ředitelkou řeší školní řád, probírají akce školy a snaží se hledat cesty k tomu, aby školní prostředí a vzdělávání u "Mendíků" bylo pro žáky (ale i učitele) stále příjemnější, smysluplnější a efektivnější.
Možná ale nevíte, že existuje tzv. Národní parlament dětí, který měl v minulých dnech své setkání. 

více

Velké diskuzní fórum
20.10. bylo na našich stránkách Zpravodaje Mendík uvedeno do provozu velké diskuzní fórum. Pište o tom, co vás zajímá, co vás pálí, co byste změnili a jak. Těšíme se na vaše příspěvky.
 
Naši žáci v pravěku
21.10. V rámci vyučování se na naší škole častokrát snažíme vyrážet "do terénu". Uvědomujeme si totiž, že ani nejlepší výklad či vybavení pomůckami nemůže nahradit realitu. Takovou akcí byla exkurze do pravěku. Přečíst si můžete reportáže dětí...

více

Nová šatna
Na naší škole proběhla během letních prázdnin rozsáhlá rekonstrukce šaten určených 5. - 9. třídám. Po zastaralých železných kójích má každý žák svou vlastní skříňku s originálním zámkem. Děkujeme paní ředitelce, že pro nás vše zařídila. Víme, že ji to stálo mnoho energie...

několik fotografií

Škola v přírodě v Jánských Lázních
Koncem září byly naše čtyři třídy (2.A, 2.B, 3.A, 3.B) na škole v přírodě v Jánských Lázních. Dětem se dařilo dobře a užívaly si počínajícího podzimu.  Podívejte se na několik fotografií....

Podrobnější informace o programu 3.B se dočtete na www.sluchatko.com
 

... a ještě jeden vzpomínkový rozhovor ...
Ještě vám přinášíme jeden zdařilý rozhovor s paní učitelkou Sladkou. připravil jej jako minule náš - letos již deváťák - žák Tomáš Bystrý.

více

Rozhovor s paní učitelkou Zvolánkovou
Na úvod letošního zpravodaje Mendík přinášíme starší rozhovor s paní učitelkou Zvolánkovou...

více